Co obnáší vyhlášení osobního bankrotu

Dostali jste se do situace, kdy nezvládáte hradit své závazky. Pak je na čase uvažovat o vyhlášení osobního bankrotu. Co vše to obnáší?

Osobní bankrot může vyhlásit ten, kdo má více věřitelů, má peněžité závazky déle než 30 dnů po splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. Dlužník nesmí mít dluhy z podnikání. O oddlužení si mohou požádat i OSVČ, které mají dluhy spotřebitelské povahy.

Osobní bankrot může na sebe vyhlásit dlužník například v zastoupení advokátem. Žádost o oddlužení se podává na krajský soud jako návrh na oddlužení. Přihlášku do osobního bankrotu je potřeba poslat elektronicky, musí obsahovast všechny přílohy.

Vypracování přihlášky do osobního bankrotu vyžaduje znalost práva, proto je vhodné obrátit se na odborníky, nejlépe advokátní kancelář.