Energeticky úsporné domy

Energeticky úsporné domy jsou budoucností globální výstavby. Nízká spotřeba energie a zbavení budovy tepelných ztrát je nejen lékem na změnu klimatu a zhoršující se kvalitu ovzduší, ale také úsporou pro obyvatele. Níže navrhujeme, na co si dát pozor při výběru návrhu energeticky úsporného domu.

Tvar domu je jednoduchý kvádr 

Čím menší dům má být postaven, tím se tepelné ztráty minimalizují. Samozřejmě ne každý si může dovolit malý obytný prostor nebo ho dokonce nechce. Proto je mnohem lepší zaměřit se na tvar domu. Nejoptimálnější z hlediska snížení tepelných ztrát jsou kompaktní pevné látky, např. kostky. Jednoduché tvary postrádají velké množství rohů a ohybů, které v souvislosti s povrchy způsobují největší ztráty tepelné energie. Jednopodlažní domy jsou navíc kvůli velké ploše střechy nejméně efektivní z hlediska energetické účinnosti. Mnohem lepším řešením je návrh dvoupodlažního domu s podkrovím. V tomto případě není únik tepla z objektu tak patrný, protože jej vyrovnává další místnost – podkroví, stejně jako skutečnost cirkulace vzduchu v domě.

Stavební materiál

V současné době je na trhu poměrně široká škála energeticky úsporných materiálů. Od kulatiny, přes keramiku, až po pórobeton. Důležité však je, aby materiál tvořící stěny byl minimálně dvouvrstvý. Rozbití stěny, tedy bariéry, která nás chrání před vnějšími faktory, na jednotlivé vrstvy napomáhá ke správné tepelné izolaci budovy. Standardem je zateplení stěny 15 až 20 cm širokou vrstvou minerální vlny nebo polystyrenu.

Efektivní systém dálkového vytápění

Když už máme postaráno o správnou tepelnou izolaci objektu, přichází na řadu topný systém. V současné době je požadavkem ekologický systém vytápění, tedy nízkoemisní a nejlépe založený na obnovitelných zdrojích energie. Mnoho lidí se i přes možnost pokrýt část nákladů z dotací EU, např. na solární panely nebo tepelná čerpadla, pro tento typ řešení stále nerozhodlo. Nejde jen o finanční otázku, protože mnohé ekologické metody nejsou plně účinné a musíte si za ně připlatit, ale také o kulturu vytápění a zvyky. Pokud nechceme využívat řešení založená na obnovitelné energii, budeme si muset pořídit topný kotel minimálně páté kategorie. Obvykle se jedná o kotle s podavačem na eko-uhlí nebo pelety. Bezúdržbový eliminuje zbytečné teplotní výkyvy,