Dům s teplým podkrovím – co stojí za to vědět

Klíčem ke snížení denních provozních nákladů je zamezení zbytečných tepelných ztrát. Můžeme se o to postarat již ve fázi návrhu domu, kdy vybíráme stavební materiály a technologie. Právě tehdy se vyplatí plánovat zateplení např. střecha. I přes neustále se objevující novinky na trhu je minerální vlna stále lídrem.

Těsná náplň po léta

Vlna dobře funguje jako tepelná a akustická izolace šikmých střech v nových domech i těch, které podléhají tepelné modernizaci. Má velmi dobré a odolné tepelné parametry, které se v průběhu času nemění. Je pružný, díky čemuž těsně vyplní izolovaný prostor. Při výběru produktu z minerální vlny stojí za to zvážit koeficient lambda. Čím nižší je jeho hodnota, tím lépe. Poté bude možné položit tenčí vrstvu. Nejdůležitější však je, že minerální vlna je osvědčený, účinný a cenově výhodný materiál. Za předpokladu, že je správně nainstalován.

Nejdůležitější pravidla

Investoři, kteří zateplují podkroví, by měli pamatovat na to, že správná izolace střechy má velký význam. Dobře vyrobený může vést až k 30% úspoře energie na vytápění, a proto je tak důležité volit správná řešení. Pro zateplení podkroví zvolte osvědčený výrobek z minerální vlny s dobrými tepelnými parametry (nízká lambda) a optimální tloušťkou. Pro minimalizaci vlivu tepelných mostů, které vznikají podél krokví, je vhodné pamatovat na dvouvrstvý izolační systém, u kterého je první vrstva mezi krokvemi a druhá vrstva je pod krokvemi. Tak, aby celková tloušťka izolace byla cca 30 cm.

Ideálně nainstalovaný zateplovací systém musí dům „zahalit“ jako peřina – bez přerušení. Zkontrolujme si proto, zda dokážeme zateplit každý prvek střechy, abychom později neztráceli teplo, například neizolovanou stěnou. Ze strany vytápěné místnosti pamatujte na parozábranu, která má za úkol omezit příliv vlhkosti z technických místností dovnitř příčky. U šikmé střechy je stejně důležité správné odvětrání sklonu střechy, aby se zabránilo vzniku vlhkosti a plísní.